Історія кафедри

У 2009 році в Одеській національній академії харчових технологій було відкрито новий напрям підготовки бакалаврів «Готельно-ресторанна справа». Кафедра «Ресторанно-готельної справи і туризму» була створена згідно до рішення Вченої ради академії від 14 квітня 2010 року під керівництвом к.т.н., доцента Дишкантюк О.В. Завдяки зусиллям викладачів кафедри у 2011 р. відкрито новий напрям підготовки бакалаврів «Туризм».

О.В. Дишкантюк займається науковою діяльністю у галузі надання послуг ресторанного та готельного господарства при обслуговуванні туристів. З 2009 р. працювала в складі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом «Сфера обслуговування» та «Харчові технології та інженерія». Неодноразово призначалася головою і членом комісії Міністерства освіти і науки України з акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів. З 2011 по 2014 р. – працювала в складі Експертної Ради з менеджменту та торгівлі Міністерства освіти і науки України. З 2014 по 2018 роки голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа». У 2016 р. на основі конкурсного відбору введена до складу Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з питань транспорту і сервісу (14) за спец.241 «Готельно-ресторанна справа» та обрано головою підкомісії по спец.241 «Готельно-ресторанна справа». З 2016 р. введена до складу Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

З 2013 р. кафедрою керує д.т.н., проф. Д’яконова А.К., яка має більш 200 друкованих робіт, більш 20 авторських свідоцтв та патентів, методичних розробок. Керує роботою аспірантів, магістрів, спеціалістів та бакалаврів. З 2011 р. А.К. Д’яконова входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Одеській національній академії харчових технологій та  Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Основний напрямок наукової роботи А.К. Д’яконової пов’язаний з організацією харчових виробництв, розробкою технологій продуктів і страв для дієтичного, спеціального, санаторно-курортного харчування, організацією SPA і Wellness індустрії, експертизою якості надання послуг у готельно-ресторанному господарстві.

Фото.1. Завідувач кафедри А.К. Д’яконова

 

В 2013 р. завдяки зусиллям викладачів кафедри «Ресторанно-готельної справи і туризму» Одеська національна академія харчових технологій отримано ліценцію на денну форму навчання для підготовки фахівців спеціальності 7.14010101 «Готельна – ресторанна справа». У 2014 р. отримано ліценцію на денну форму навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», а в 2015 р. отримано ліцензію на заочну форму для фахівців «Готельно-ресторанна справа».

Зміни кафедри ресторанно-готельної справи і туризму відбулись у 2015 р., було створено кафедру туристичного бізнесу та рекреації, змінилось найменування кафедри готельно-ресторанного бізнесу.

В даний час на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу працюють:

3 професорів – д.т.н., проф. Д’яконова А.К., д.мед.н, проф. Стрікаленко Т.В., д.е.н. проф. Мартієнко А.І.;

10 доцентів – к.т.н., доц. Дишкантюк О.В., к.т.н., доц. Новічкова Т.П., к.т.н., доц. Федосова К.С., к.т.н., доц. Тітомир Л.А., к.т.н., доц. Коваленко Н.О., к.т.н., доц. Саламатіна С.Є., с.н.с., к.т.н., доц. Пилипенко Г.П., к.т.н., доц. Кравчук Т.В., к.п.н., доц. Халілова-Чуваєва Ю.О., к.т.н., доц. Новічков В.К.;

3 старших викладача – к.е.н., ст. викл. Ємець М.С., к.т.н., ст. викл. Харенко Д.О., ст. викл. Асауленко Н.В.;

1 асистент з науковим ступенем – к.т.н., ас. Кожевнікова В.О.;

4 асистенти без наукового ступеню – ас. Пацела О.А., ас. Сорокіна Н.С., ас. Коваленко Л.М., Кравченко Я.В.

Проведення навчального процесу забезпечує навчально-допоміжний персонал кафедри: зав. лаб. Щапіна О.Ф., зав. лаб. Ткачук О.В., ст.лаб. Винокурова З.І., інж. Гушпіт Л.О.

Фото 2. Колектив кафедри, 2016 р.

Зліва направо: Ткачук О.В., Асауленко Н.В., Саркісян Г.О., Кравчук Т.В., Кравченко Я.В., Саламатіна С.Є., Пацела О.А., Д’яконова А.К., Дишкантюк О.В., Коваленко Н.О., Сорокіна Н.С., Новічкова Т.П., Тітомир Л.А., Щапіна О.Ф., Ряшко Г.М., Пенкова Л.С., Андріянова А.І.,

Всі викладачі випускової кафедри регулярно підвищують кваліфікацію, проходячи стажування на провідних підприємствах готельно-ресторанного господарства Одеського регіону, працюючи над кандидатськими та докторськими дисертаціями, беруть участь у роботі різних семінарів з удосконалення професійних знань. Особливим видом підвищення кваліфікації викладачів є детальне вивчення ними, як на спеціально діючих семінарах академії, так і самостійно, положень щодо вдосконалення вищої освіти в Україні відповідно до основних принципів Болонської декларації, яка пропонує зближення різних освітніх шкіл, уніфікацію організації навчального процесу, формування єдиного освітнього простору в Європі.

Наукова робота на кафедрі здійснюється за державною бюджетною тематикою за різними напрямами:

  • Якість готельних послуг як фактор конкурентоздатності готелів;
  • Якість обслуговування в індустрії гостинності;
  • Сучасні тенденції розвитку послуг SPA і WELLNESS в Україні;
  • Інноваційні технології в організації WELLNESS-індустрії;
  • SPA-харчування і новітні технології виробництва та обслуговування;
  • SPA-технології в курортній справі.

Викладачі кафедри проходять стажування на провідних підприємствах туристичної галузі Одеси та області, регулярно приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках, зокрема – Міжнародний науковий фестиваль «SPA i WELLNES – стратегія розвитку» (Форос, жовтень, 2009); І Міжнародна науково-практична конференція «Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства» (Полтава, 23-24 квітня 2009); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія гостинності в країнах Європи» (Ялта,4-6 грудня 2009); Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі» (Харків, ХДУХТ, 2007); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів» (Львівський інститут економіки і туризму, 22-23 квітня 2010 року); Х Міжнародна конференція «Стан і тенденції розвитку навчання у ресторанній і готельній галузях» (Пловдив (Болгарія) 11-12 червня 2010); 2011 року – Румунія (Ясси), 2012 року – Литва (Вільнос). В 2014 р. викладачі кафедри вивчали досвід підготовки кадрів для індустрії гостинності в Великобританії (Manchester Metropolitan University). Викладачі  кафедри та студенти щорічно приймають участь у міжнародному гастрономічному семінарі за підтримки FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIERE, 2014-2018 р., м. Опава, Чеська республіка, Silesian University in Opava. В 2015 р. викладачі кафедри відвідали міжнародну конференцію «Інновації в гостинності та туризмі», яка проводилась в Словенії, Університет Приморська (University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož, м Порторош).

Викладачами кафедри підготовлено 10 навчальних посібників, 3 підручника та 7 монографій.

На кафедрі створено спеціалізовані навчальні лабораторії: «Організація готельної справи», «Організація ресторанної справи», «Барна справа», «Лабораторія кулінарного мистецтва», «Лабораторія сенсорного аналізу». На кафедрі створено спеціалізований комп’ютерний клас на 14 навчальних місць, встановлено спеціальне програмне забезпечення з автоматизації управління ресторанами, готелями та роботі з різними системами бронювання та резервування. Всі комп’ютери підключені до Інтернет. Спеціалізовані лабораторії мають сучасну матеріальну базу. Професійне обладнання в усіх лабораторіях.

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу є членом асоціацій: Асоціація кулінарів України, Південна  асоціація шеф-кухарів України та асоціація «Туризм Одеси».

У 2012 р. Одеська національна академія харчових технологій отримала Грант Фонду FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIERE на створення лабораторії кулінарного мистецтва.

Починаючи з 2011 р. щороку кафедра проводить Всеукраїнську міжвузівську наукову конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності», в яких беруть участь студенти, аспіранти та молоді вчені Одеської національної академії харчових технологій та інших вищих навчальних закладів України.

З 2014 р. кафедра щорічно проводить ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Студенти кафедри стають призерами різних наукових конкурсів та олімпіад.

Фото.3. ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

 

Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в готелях, ресторанах, туристичних комплексах та туристичних агенціях Одеси та Одеської області: готелі «М1», «Бристоль», «Premier Geneva Hotel», «Вікторія», «ОК Одеса», «Немо», «Русь», «Лондон», «Паллада»,  ресторанах «Українська ласунка», «МакДональдс Юкрейн ЛТД», «Merry-Berry», «ЭкоФуд», «Брати Гриль», «P1 Proseco Bar» та багатьох інших.

Головною перевагою навчання зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» саме в  ОНАХТ є можливість вже з першого курсу пройти міжнародну практику за межами України – у ресторанах та готелях США (в рамках міжнародної програми «Work and Travel»), Франції (за договором з компанією «FEFU»), Греції (від компанії «Muzenidis Travel»), Туреччині (від компанії «Tez-Tour» та «Anex Tour»), Німеччині (за договором з компанією «МітОст») та інших країнах Європи (за договором з компанією «AGL Travel» та «L-Tour»). Щороку близько 100 студентів проходять таку міжнародну практику.

З 2015 року в рамках програми «Еразмус» (програма обміну студентами) – 3 студента вчилися по року в Греції, 4 – в Португалії, 1 –  в Англії та 4 – в Італії.

 

Фото.4. Стажування студентів в Інституті готельного менеджменту, Прага

Фото.5. Стажування студентів  в готелі Піерія, Греція (Mouzenidis Travel)

 

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу постійно підвищують професійний рівень, запрошують провідних фахівців в галузі готельно-ресторанного господарства та туризму.

З 2013 року кожного року в жовтні проводиться гастрономічний фестиваль BBQ, в рамках якого проводиться кулінарний конкурс, в якому приймають учать студенти ОНАХТ та інших навчальних закладів.

Фото. 6. Кулінарний конкурс BBQ

 

Кожен рік, у рамках тижня факультету, кафедра готельно-ресторанного бізнесу проводить різні заходи: конкурс тематичних столів, професійний кулінарний  конкурс, конкурс сомельє, конкурс складання серветок та інші.

На постійній основі проводяться різноманітні кулінарні майстер-класи, семінари та відкриті лекції відомих фахівців галузі.

З 2016 року у рамках проекту факультету «Місяць комунікації з бізнесом» за підтримки Odessa Tourism Association проводяться семінари, тренінги, воркшопи та екскурсії від відомих готельно-ресторанних підприємств міста Одеси: бутик-готель «PANORAMA DE LUXE», готельно-ресторанний комплекс «Maristella», зустріч з представниками «SPA-готелю Grand Marine», бізнес-готель «Континенталь» та інші.

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу приймають участь у телевізійному проекті «Одеса готує обід».

Випускова кафедра здійснює активну виховну роботу серед студентів. Найбільш тісними є контакти зі студентами у викладачів-кураторів, та у безпосередніх їх наставників (тьютерів), що обумовлено вимогами входження в русло Болонського процесу. Поважне ставлення викладачів кафедри до студентів, зацікавленість їхнім життям, побутом, проблемами, бажання завжди прийти кожному студентові на допомогу при потребі, підтримати в тяжку хвилину викликає адекватне ставлення студентів до викладачів. За словами студентів кафедра стала їхнім другим домом. Поглибленою формою взаємодії  студентів і викладачів випускової кафедри є «Дні кафедри» та «Дні факультету», які щорічно проводяться в академії.

Велику увагу кафедра приділяє профорієнтаційній роботі у школах, коледжах та технікумах. В основі формування якісного контингенту студентів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» лежить профорієнтаційна робота, яка проводиться викладачами кафедри і студентами денної та заочної форм навчання в школах і на підприємствах туристичної сфери, а також під час проведення «Днів відкритих дверей» в академії.