Методичне забезпечення

Методичне забезпечення освітніх програм спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

СВО «Бакалавр»

Організація санаторно-курортного харчування

– навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Стандартизація, метрологія та сертифікація

– навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

– навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Інновації в індустрії гостинності

навчальна програма

робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація ресторанного господарства (спец. 241)

– навчальна програма

– робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація ресторанного господарства (спец. 181)

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація ресторанного господарства (спец. 073)

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Барна справа

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація роботи сомельє

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

навчальна програма

робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до курсового проектування

 

Етнічні кухні

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Технологія продукції ресторанного господарства

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Курортна справа

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Рекреаційні комплекси світу

– навчальна програма

– робоча програма

конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Інфраструктура готельного, ресторанного господарства та туризму

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація готельного господарства (спец. 241)

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Організація готельного господарства (спец. 073)

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Університетська освіта

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-ресторанному господарстві

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Кулінарне мистецтво

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Основи наукових досліджень

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Event-технології

– навчальна програма

– робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Автоматизоване проектування

– навчальна програма

– робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Індустрія гостинності

– навчальна програма

– робоча програма

конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

СВО «Магістр»

Реінжиніринг бізнес-процесів

– навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Управління в індустрії гостинності

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Методи дослідження у сфері гостинності

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Бізнес планування в сфері гостинності

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання практичних робіт

методичні вказівки до самостійної роботи

 

Методологія і організація наукових досліджень

– навчальна програма

– робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Сервіс у готельному та ресторанному господарстві

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Методика викладання у вищій школі

навчальна програма

робоча програма

– конспект лекцій

– методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

– методичні вказівки до самостійної роботи

 

Практика (ознайомча, організаційна, технологічна, виробнича)

– наскрізна програма

методичні вказівки до виконання

 

Дипломне проектування

методичні вказівки до виконання