Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою частиною навчання студентів і підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які здатні самостійно вирішувати професійні, наукові і технічні завдання. Науково-дослідна робота сприяє формуванню готовності майбутніх спеціалістів до творчої реалізації отриманих знань і навиків. Студентські наукові гуртки створені з метою залучення талановитої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі «Сфера обслуговування» та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

На кафедрі працюють наукові гуртки, робота яких присвячена дослідженню тенденцій розвитку індустрії гостинності, сучасних вимог до готельно-ресторанних послуг, розробці інноваційних технологій у ресторанному і готельному господарстві:

 • гурток «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі» під керівництвом проф. Д’яконової А.К.;
 • гурток «Готель і сервіс» під керівництвом доц. Тітомир Л.А.;
 • гурток «Курортник» під керівництвом проф. Стрікаленко Т.В.

 

Метою залучення студентів до роботи у науковому гуртку «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі» є розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь аналізувати проблеми конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства саме з урахуванням асортименту страв, що пропонуються споживачам.

Студентам науково-дослідного гуртка «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі» пропонуються наступні напрямки дослідження:

 • розробка асортименту ресторанних страв здорового харчування;
 • розробка дитячого та дієтичного харчування в курортних готелях;
 • розробка асортименту напоїв та соусної продукції для ресторанного господарства (у тому числі на основі комплексної переробки волоських горіхів – така продукція призначена для споживачів, які не сприймають лактозу коров’ячого молока, а соусна продукція, яка збагачена поліненасиченими жирними кислотами грецьких горіхів призначена для оздоровлення споживачів з проблемами жовчовивідних шляхів і ожиріння).

 

Студентський науковий гурток «Готель і сервіс» – організаційне утворення на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу,  учасниками якого є широке коло студентів  різних курсів. Науково-дослідна робота студентів в гуртку є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо в спеціалізованій аудиторії з «Організації готельного господарства» на кафедрі ГРБ, а також на підприємствах готельної сфери м. Одеси та області.

Наукова діяльність гуртка направлена на дослідження і аналіз сучасних тенденцій розвитку готельної справи, а саме:

 1. Екологізація готелів: впровадження енергозберігаючих технологій у всі сфери готельного підприємства; екологічні рішення в архітектурі та інтер’єрі сучасних готелів; поява на ринку екологічно- тематичних готелів.
 2. Технологізація готелів: використання ІТ-технологій для ефективного здійснення гостьового циклу на підприємстві; в системи управління, маркетингу, реклами, протипожежного захисту готелю.
 3. Впровадження сучасних інновацій в сервісне готельне обслуговування: зростання показників якості в сервісному обслуговуванні відвідувачів та поступове розширення додаткових послуг різного напряму (бізнес-, спа-, спортивно-розважальні) в готелях різної категорії та спеціалізації.

 

Метою залучення студентів до роботи у науковому гуртку «Курортник» є розвиток дослідницьких умінь, адже науково організована самостійна робота:

 • обумовлює активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів,
 • навчає самостійно працювати з джерелами наукової інформації,
 • навчає проводити власні дослідження і отримувати конкретні результати,
 • дає можливість набувати практичні вміння і навички творчо активної особистості.

Студентам науково-дослідного гуртку «Курортник» пропонуються теоретичні та дослідницькі роботи:

 • проаналізувати напрямки розвитку оздоровчих (санаторно-курортних) закладів України і Одещини у 2000-2021 роках;
 • обґрунтувати особливості та переваги, важливість використання рекреаційних ресурсів в країнах Заходу та Сходу (у історичному аспекті);
 • дослідити використання у СПА-закладах м. Одеси східних практик реабілітації з застосуванням природних рекреаційних ресурсів;
 • проаналізувати оздоровчу спрямованість курортно-реабілітаційних заходів з використанням природних рекреаційних ресурсів в Одеському регіоні;
 • провести порівняльний аналіз використання у сучасному курортно-рекреаційному господарстві країни суспільно-історичних рекреаційних ресурсів (Румунія, Угорщина – Україна);
 • обґрунтувати переваги і недоліки біохакінгу як різновиду здорового способу життя.

 

Під час роботи у студентських наукових гуртках студенти складають реферати, презентації за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціалізованої літератури, досліджують тенденції у площині напрямків роботи гуртків, складають доповіді за результатами власних особистих досліджень. Крім того, студенти приймають активну участь у науково-практичних конференціях, «круглих столах», майстер-класах з провідними викладачами ЗВО та представниками ресторанного та готельного бізнесу. Студенти завжди мають змогу висловити свою точку зору з приводу предмета обговорення та подискутувати.