Склад кафедри

Завідувач кафедри

Проф., д.т.н., Д`яконова Анджела Костянтинівна

 

Науково-педагогічний персонал кафедри

Проф., д.м.н., Стрікаленко Тетяна Василівна

Доц., д.т.н., Лебеденко Тетяна Євгеніївна

Доц., к.т.н., Федосова Катерина Сергіївна

Доц., к.т.н., Саламатіна Світлана Єгорівна

Доц., к.т.н., Кравчук Тетяна Вікторівна

Доц., к.т.н., Тітомир Людмила Анатоліївна

Доц., к.т.н., Новічкова Тамара Петрівна

Доц., к.геог.н., Новічков Віктор Костянтинович

Доц., к.т.н., Коваленко Наталія Олександрівна

Доц., к.політ.н., Халілова-Чуваєва Юлія Олександрівна

Доц., к.т.н., Пилипенко Георгій Прокопович

Доц., к.т.н., Харенко Дмитро Олександрович

Доц., к.т.н., Солоницька Ірина Валеріївна

Доц., к.т.н., Палвашова Ганна Ігорівна

Доц., к.е.н., Крупіна Світлана Валеріївна

Ст. викл., к.с.-г.н., Тараненко Олена Георгіївна

Ст. викл., к.т.н., Кожевнікова Вікторія Олегівна

Асист., Ткачук Оксана Вікторівна

Асист., Кравченко Яна Вікторівна

Асист., Жовтяк Карина Олександрівна

Асист., Коротич Олена Миколаївна

Асист., Коваленко Лілія Миколаївна

 

Учбово-допоміжний персонал кафедри

Завідувач лабораторії, Щапіна Ольга Федорівна

Інженер, Кобилянська Наталія Дмитрівна