Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція

Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності» щорічно організовується факультетом Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу і проводиться в Одеській національній академії харчових технологій за наступними тематиками:

1. Особливості підприємництва та розвиток окремих сфер індустрії гостинності: вітчизняний та світовий досвід.
2. Інноваційні технології ресторанного господарства.
3. Ринок готельних послуг: проблеми та перспективи розвитку.
4. Україна та її регіони на туристичній карті світу.
5. Розвиток сфери культури та культурна спадщина України.

Збірник тез доповідей 2017 р.
Збірник тез доповідей 2018 р.
Збірник тез доповідей 2019 р.
Збірник тез доповідей 2020 р.