Дипломні проекти

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту:
СВО “Магістр”: част. 1, част. 2, част. 3
СВО “Бакалавр”: част. 1, част. 2, част. 3


2020/2021 н.р.
2 семестр
Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів (бакалавр, магістр)
Склад ЕК і графік захисту

2020/2021 н.р.
1 семестр
Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів
Склад ЕК і графік захисту

2019/2020 н.р.
2 семестр
Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів
Склад ЕК і графік захисту
Графік консультацій

Анотації дипломних робіт магістрів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»